Jobs

Content Reviewer ( 1 ตำแหน่ง )

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้

 • ต้องมีใจรักในสื่อและเป็นคนที่มีความระเอียดรอบคอบ ชอบตรวจทาน และเป็นคนที่มีใจรักในการออกแบบ

_______________________________________________________________________

 เราต้องการอะไรจากคุณ

 • ตรวจสอบวิดีโอ/เนื้อหา/ข้อร้องเรียน/ความคิดเห็นทางกฎหมายที่ผู้ใช้ปลายทาง
 • แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงาน/เนื้อหาของคุณในทางที่ไม่ดี
 • ตรวจสอบ/อัปเดตเนื้อหาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดนิยม
 • ตรวจสอบเนื้อหาโซเชียลมีเดียที่ได้รับและแบ่งปัน

_______________________________________________________________________

 หน้าที่คววามรับผิดชอบ

 • บัณฑิตแห่งชาติมาเลเซียในสาขาใดก็ได้

   

 • พวกเขากำลังรับสมาชิกใหม่

   

 • มีความรู้ภาษาละตินเป็นอย่างดี

   

 • เพื่อทำงานโครงสร้างพื้นฐาน และสามารถเริ่มงานได้ทันที

Web Developer ( 1 ตำแหน่ง )

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้

 • ตอบคำถามลูกค้าเกี่ยวกับประเด็นทางเทคนิคทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์การฝึกอบรม/การรับรอง SGS-SSC

_______________________________________________________________________

 เราต้องการอะไรจากคุณ

 • หากจำเป็น ให้ติดต่อลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าเข้าใจข้อกำหนดของกระบวนการตรวจสอบและสถานะของสัญญาทั้งหมดอย่างถ่องแท้
 • แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและความซื่อสัตย์ของ SGS และหลักปฏิบัติ/การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางธุรกิจ
 • การประเมินทั้งหมดดำเนินการตามขั้นตอนของ SGS-SSC Global และ Thai
 • รายงานปัญหาและ/หรือข้อผิดพลาดของระบบแก่ผู้ดูแลระบบ
 • ดำเนินการตรวจสอบภายใน SGS SSC ตามความจำเป็น

_______________________________________________________________________

 หน้าที่คววามรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารบรรจุภัณฑ์การตรวจสอบที่จำเป็นทั้งหมดกรอกอย่างถูกต้องตามขั้นตอน SGS-SSC
 • การตัดสินใจขั้นสุดท้ายทั้งหมดทำโดยหัวหน้าผู้ตรวจสอบในนามของทีมตรวจสอบ
 • การฝึกอบรมและการกำกับดูแลนักบัญชีใหม่
 • วางแผน จัดเตรียม และดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้น/ติดตาม/ปรับปรุง SAP และ GPP
 • B. กรอกเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี เช่น บันทึกประสบการณ์ TAQF และสถานะผู้สอบบัญชี และเอกสารส่วนตัว
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารบรรจุภัณฑ์การตรวจสอบที่จำเป็นทั้งหมดกรอกอย่างถูกต้องตามขั้นตอน SGS-SSC
 • ตอบคำถามลูกค้าเกี่ยวกับการรับรอง/ผลิตภัณฑ์การฝึกอบรม SGS-SSC

Digital Marketer ( 2 ตำแหน่ง )

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้

 • คุณจะมีเนื้อหาที่ยอดเยี่ยม ทำตามคีย์ ถ้าคุณไม่ทำยอดขาย ธุรกิจของคุณก็ไปต่อไม่ได้ในอนาคต ดังนั้นงานขายและงานบริการลูกค้าจึงเป็นอีกส่วนที่สำคัญงานขายหรืองานขายเป็นตำแหน่งถาวร โดยเฉพาะธุรกิจที่ปิดการขายออนไลน์ไม่ได้ แต่จริงๆ แล้วนักขายอายุน้อยต้องสามารถทำอะไรได้มากกว่านั้น โดยเฉพาะด้านการบริหารความสัมพันธ์

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 เราต้องการอะไรจากคุณ

 • 1. ปรับปรุงกระบวนการทำงานและแก้ไขข้อบกพร่องเป็นระยะ ๆ เพื่อให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 • 2. การจัดการรายงานการขาย
 • 3. จัดเตรียมเอกสารและส่งให้ผู้จัดการเพื่อขออนุมัติหรือรายงาน

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 หน้าที่คววามรับผิดชอบ

 • 1. บริหารและกำกับธุรกิจและส่งเสริมการขายให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
 • 2.วางแผนและบริหารกิจกรรมส่งเสริมการขายให้เกิดประสิทธิภาพและผลลัพธ์สูงสุด
 • 3.วิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มทางการตลาดเกี่ยวกับพฤติกรรมของคู่แข่งขันในธุรกิจเดียวกัน รวมถึงโอกาส และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ
 • 4. แผนและกลยุทธ์ทางธุรกิจประจำปี ตลอดจนแผนงานและการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมตามกฎหมายและข้อมูลทางการตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้าเป้าหมาย
 • 5. สั่งการ จัดการ และรายงานความสำเร็จของกิจกรรมส่งเสริมการตลาด อีกทั้งยังบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ พวกเขามีส่วนอย่างมากต่อองค์กร